Logo-VET.png
Nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi sprawuje

Wojewódzki Inspektoriat Weterynarii w Opolu

ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole

www.wiw.opole.pl